DR Ultra Esta Noche

Bella and the Bulldogs II (17)
Klassens perfekte jul - Pakken fra helvede (10)
Klassens perfekte jul - Kaspers første kys (11)
Ultra Nyt
The Next Step III (7)
KreaKampen Jul (12:20)
BaseBoys 2 - Slås på scenen (7)
Theo & Den Magiske Talisman (10:24)
Theo & det magiske Talkshow (10:24)
Snydt!
Theo & det magiske Talkshow (11:24)
Klassens perfekte jul - Kaspers første kys (11)
Kampen (6)
Galaksekrigerne
ZombieLars (6:13)
Scooby Doo (21)
Riisings flotte talkshow I (8)
Ultra siger godnat

En DR Ultra esta noche Bella and the Bulldogs II, Klassens perfekte jul - Pakken fra helvede, Klassens perfekte jul - Kaspers første kys, Ultra Nyt, The Next Step III, KreaKampen Jul, BaseBoys 2 - Slås på scenen, Theo & Den Magiske Talisman, Theo & det magiske Talkshow, Snydt!, Kampen, Galaksekrigerne, ZombieLars, Scooby Doo, Riisings flotte talkshow I, Ultra siger godnat
DR Ultra hoy
DR Ultra esta noche