El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano
Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi
El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén
Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante
¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

BBC Alba guía tv de 21/11 2018 a 29/11 2018

Miércoles 21/11
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
20:00

An Lot/The Croft (S1E4)

An Lot/The Croft (S1E4)
20:30

Speaking Our Language (S2E3)

Speaking Our Language (S2E3)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (21)
21:00

An Là

An Là
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E5)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E5)
22:00

Around Scotland: Hebrides

Around Scotland: Hebrides
23:00

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E4)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E4)
23:30

Piping Live (4)

Piping Live (4)
00:00

HMS Timbertown

HMS Timbertown
01:00

Alba Today

Alba Today
Jueves 22/11
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:50

Bruno

Bruno
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Suil Air... (S1E10)

Suil Air... (S1E10)
19:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:00

Turas a Bhradain

Turas a Bhradain
20:30

Speaking Our Language (S2E4)

Speaking Our Language (S2E4)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (11)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (11)
21:00

An Là

An Là
21:30

Eòrpa (S26E4)

Eòrpa (S26E4)
22:00

Robert Mone - Saorsa Gu Siorraidh?

Robert Mone - Saorsa Gu Siorraidh?
23:00

An Sgrùdaire (S1E7)

An Sgrùdaire (S1E7)
23:15

Sgeul Seirbheis

Sgeul Seirbheis
23:30

Hitler v Churchill (S1E1)

Hitler v Churchill (S1E1)
00:15

Belladrum

Belladrum
00:30

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E4)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E4)
01:00

Alba Today

Alba Today
Viernes 23/11
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:35

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
18:38

Bruno

Bruno
18:40

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:45

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)
19:20

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:35

Machair (S4E8)

Machair (S4E8)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
20:30

Cearcall (S1E9)

Cearcall (S1E9)
21:00

Fonn mo Bheatha (S2E7)

Fonn mo Bheatha (S2E7)
21:30

Fuine (S5E10)

Fuine (S5E10)
22:00

Farpaisean Chon-Chaorach (S7E7)

Farpaisean Chon-Chaorach (S7E7)
23:00

Trapped (9)

Trapped (9)
23:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:00

Lorient is Alba: Scotland's Year

Lorient is Alba: Scotland's Year
01:00

Alba Today

Alba Today
Sábado 24/11
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
17:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:30

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
17:35

Zack & Quack

Zack & Quack
17:45

Zack & Quack

Zack & Quack
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:20

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)
18:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
18:45

An Là

An Là
19:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
21:00

Machair (S4E8)

Machair (S4E8)
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E3)

Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin (S1E3)
22:00

Lorient is Alba: Scotland's Year

Lorient is Alba: Scotland's Year
23:00

Hitler v Churchill (S1E1)

Hitler v Churchill (S1E1)
23:50

Belladrum (5)

Belladrum (5)
23:55

Scottish Premiership

Scottish Premiership
01:55

Alba Today

Alba Today
Domingo 25/11
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:15

Na Floogals

Na Floogals
17:30

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
17:40

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
17:45

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
17:50

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
18:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
18:25

Suil Air... (S1E10)

Suil Air... (S1E10)
18:30

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)

An Rud As Fhearr Leam (S5E10)
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:15

An Là

An Là
19:30

Seachd Là

Seachd Là
20:30

Alleluia! (S3E9)

Alleluia! (S3E9)
21:00

Eòrpa (S26E4)

Eòrpa (S26E4)
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E5)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E5)
22:00

Opry Dhoire (S1E2)

Opry Dhoire (S1E2)
23:00

Lorient is Alba: Scotland's Year

Lorient is Alba: Scotland's Year
00:00

Trapped (9)

Trapped (9)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:55

Alba Today

Alba Today
Lunes 26/11
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:18

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:35

Lon le Linda

Lon le Linda
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:25

Suil Air... (S1E11)

Suil Air... (S1E11)
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
20:00

An Lot/The Croft (S1E4)

An Lot/The Croft (S1E4)
20:30

Speaking Our Language (S2E5)

Speaking Our Language (S2E5)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (12)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (12)
21:00

An Là

An Là
21:30

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E1)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E1)
22:00

Trusadh

Trusadh
23:00

Piping Live (5)

Piping Live (5)
23:30

Around Scotland: Hebrides

Around Scotland: Hebrides
00:25

An Sgrùdaire (S1E7)

An Sgrùdaire (S1E7)
00:40

Sgeul Seirbheis

Sgeul Seirbheis
00:55

Alba Today

Alba Today
Martes 27/11
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:25

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:30

Suil Air... (S1E11)

Suil Air... (S1E11)
19:40

An Là

An Là
19:50

Live Rugby

Live Rugby
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

Opry Dhoire (S1E3)

Opry Dhoire (S1E3)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Taghadh bho na Trads (S4E5)

Taghadh bho na Trads (S4E5)
00:30

Alleluia! (S3E9)

Alleluia! (S3E9)
01:00

Alba Today

Alba Today
Miércoles 28/11
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Lon le Linda

Lon le Linda
18:30

Na Floogals

Na Floogals
18:45

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E11)

An Rud As Fhearr Leam (S5E11)
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
20:00

An Lot/The Croft (S1E5)

An Lot/The Croft (S1E5)
20:30

Speaking Our Language (S2E5)

Speaking Our Language (S2E5)
20:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
21:00

An Là

An Là
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E6)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E6)
22:00

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E1)

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E1)
23:00

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E5)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S1E5)
23:30

Piping Live (5)

Piping Live (5)
00:00

Robert Mone - Saorsa Gu Siorraidh?

Robert Mone - Saorsa Gu Siorraidh?
Esta semana BBC Alba emite An Rud As Fhearr Leam, An Lot/The Croft, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves, Piping Live, Suil Air..., Eòrpa, An Sgrùdaire, Hitler v Churchill, Machair, Cearcall, Fonn mo Bheatha, Fuine, Farpaisean Chon-Chaorach, Trapped, Ceathrar air a' Chuiltheann/Four on the Cuillin, Belladrum, Alleluia!, Opry Dhoire, Puirt-adhair/Highland Airports, Taghadh bho na Trads, ‘San Fhuil/It's In The Blood

BBC Alba hoy
BBC Alba esta noche