El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano
Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi
El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén
Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante
¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

BBC Alba guía tv de 22/3 2019 a 30/3 2019

Viernes 22/3
18:15

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:30

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:40

Igam Ogam

Igam Ogam
18:50

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E27)

An Rud As Fhearr Leam (S5E27)
19:35

Machair (S5E11)

Machair (S5E11)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay (S3E3)

Fraochy Bay (S3E3)
20:30

Bonn Comhraidh (1)

Bonn Comhraidh (1)
21:00

Òran Na Mnà (2)

Òran Na Mnà (2)
21:30

Fuine (S5E2)

Fuine (S5E2)
22:00

Jim Baxter

Jim Baxter
23:00

Grace Harte (S1E3)

Grace Harte (S1E3)
23:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:00

ALT (S1E5)

ALT (S1E5)
Lunes 25/3
18:00

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:15

BB agus Bellag

BB agus Bellag
18:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:45

Igam Ogam

Igam Ogam
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:25

Buntàta Amh (16)

Buntàta Amh (16)
19:30

Suil Air... (S1E28)

Suil Air... (S1E28)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E6)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E6)
20:30

Speaking Our Language (S3E18)

Speaking Our Language (S3E18)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)
21:00

An Là

An Là
21:30

Fuine (S5E3)

Fuine (S5E3)
22:00

Trusadh

Trusadh
22:55

Port

Port
23:25

Sar-sgeoil: His Bloody Project

Sar-sgeoil: His Bloody Project
00:25

An Sgrùdaire (S2E3)

An Sgrùdaire (S2E3)
00:40

Belladrum

Belladrum
Martes 26/3
18:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
18:20

Shane an Chef

Shane an Chef
18:35

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
18:40

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:50

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1E1)

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1E1)
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:50

Suil Air... (S1E28)

Suil Air... (S1E28)
19:55

Buntàta Amh (17)

Buntàta Amh (17)
20:00

Turas a Bhradain (S2E5)

Turas a Bhradain (S2E5)
20:30

Speaking Our Language (S4E1)

Speaking Our Language (S4E1)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (43)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (43)
21:00

An Là

An Là
21:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E12)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E12)
22:00

Bruadar a' Bhais/A Dream of Death

Bruadar a' Bhais/A Dream of Death
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Òran Na Mnà (3)

Òran Na Mnà (3)
00:30

Alleluia! (S4E11)

Alleluia! (S4E11)
Miércoles 27/3
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:20

Igam Ogam

Igam Ogam
18:35

Na Floogals

Na Floogals
18:45

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
18:55

19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E28)

An Rud As Fhearr Leam (S5E28)
19:33

Buntàta Amh (18)

Buntàta Amh (18)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E6)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E6)
20:30

Speaking Our Language (S3E18)

Speaking Our Language (S3E18)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)
21:00

An Là

An Là
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E3)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E3)
22:00

Sar Sgeoil - As the Women Lay Dreaming

Sar Sgeoil - As the Women Lay Dreaming
23:00

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S3E4)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S3E4)
23:30

Port

Port
00:00

Bothy Life

Bothy Life
Jueves 28/3
18:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
18:20

Bruno

Bruno
18:25

Shane an Chef

Shane an Chef
18:35

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:50

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1E1)

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo (S1E1)
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Suil Air... (S1E28)

Suil Air... (S1E28)
19:30

Buntàta Amh (19)

Buntàta Amh (19)
19:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:00

Turas a Bhradain (S2E5)

Turas a Bhradain (S2E5)
20:30

Speaking Our Language (S4E1)

Speaking Our Language (S4E1)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (43)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (43)
21:00

An Là

An Là
21:30

Eòrpa

Eòrpa
22:00

Linn de Dhealbhan/Johnston Collection

Linn de Dhealbhan/Johnston Collection
23:00

An Sgrùdaire (S2E4)

An Sgrùdaire (S2E4)
23:15

Belladrum

Belladrum
23:30

Dilleachdain Hitler/Nazi Nurseries

Dilleachdain Hitler/Nazi Nurseries
00:25

Fraochy Bay (S3E4)

Fraochy Bay (S3E4)
00:30

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S3E4)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S3E4)
Viernes 29/3
18:00

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:15

BB agus Bellag

BB agus Bellag
18:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:45

Igam Ogam

Igam Ogam
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:30

Machair (S5E12)

Machair (S5E12)
19:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (42)
20:00

An Là

An Là
20:25

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
20:30

Fraochy Bay (S3E4)

Fraochy Bay (S3E4)
20:35

Scottish Women's Premier League

Scottish Women's Premier League
22:45

An Sgrùdaire (S2E4)

An Sgrùdaire (S2E4)
23:00

Corp agus Anam (S2E1)

Corp agus Anam (S2E1)
23:50

Belladrum

Belladrum
Esta semana BBC Alba emite Padraig Post, An Rud As Fhearr Leam, Machair, Fraochy Bay, Bonn Comhraidh, Òran Na Mnà, Fuine, Grace Harte, ALT, Buntàta Amh, Suil Air..., Puirt-adhair/Highland Airports, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, An Sgrùdaire, Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo, Turas a Bhradain, Vets, Alleluia!, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves, Corp agus Anam

BBC Alba hoy
BBC Alba esta noche