El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano
Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi
El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén
Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante
¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

BBC Alba guía tv de 20/7 2019 a 28/7 2019

Sábado 20/7
18:23

Bruno

Bruno
18:25

Peataichean/Pets (S1E5)

Peataichean/Pets (S1E5)
18:35

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
18:38

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:55

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
19:00

Fitheach (S1E8)

Fitheach (S1E8)
19:33

Buntàta Amh (1)

Buntàta Amh (1)
19:35

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
19:45

An Là

An Là
20:00

Sgeul Slàinte (4)

Sgeul Slàinte (4)
20:15

Farpaisean Chon-Chaorach (S8E6)

Farpaisean Chon-Chaorach (S8E6)
21:15

Torcuil's Guide to Being a Gael

Torcuil's Guide to Being a Gael
21:30

Prosbaig (S1E11)

Prosbaig (S1E11)
22:00

Machair (S7E2)

Machair (S7E2)
22:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
22:30

Vets: Gach Creutair Beo (S5E8)

Vets: Gach Creutair Beo (S5E8)
23:00

Opry an Iúir (S3E4)

Opry an Iúir (S3E4)
00:00

Beo air Bord Steisean-Fanais/International Space Station

Beo air Bord Steisean-Fanais/International Space Station
01:10

Tatù Rìoghail Dhùn Èideann/Edinburgh Military Tattoo

Tatù Rìoghail Dhùn Èideann/Edinburgh Military Tattoo
02:50

Eadar Chluich

Eadar Chluich
Domingo 21/7
18:00

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
18:23

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
18:25

Shane an Chef

Shane an Chef
18:40

Bing

Bing
18:45

Bing

Bing
18:55

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:20

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:45

An Rud As Fhearr Leam (S5E26)

An Rud As Fhearr Leam (S5E26)
19:50

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:15

An Là

An Là
20:30

Seachd Là

Seachd Là
21:30

Alleluia! (S1E10)

Alleluia! (S1E10)
22:00

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E2)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E2)
22:30

Turas a' Bhradain (S4E4)

Turas a' Bhradain (S4E4)
23:00

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees
00:00

Opry an Iúir (S3E4)

Opry an Iúir (S3E4)
01:00

Black Lake (S2E3)

Black Lake (S2E3)
01:45

Belladrum

Belladrum
Lunes 22/7
19:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:10

Peataichean/Pets (S1E6)

Peataichean/Pets (S1E6)
19:15

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
19:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:45

Igam Ogam

Igam Ogam
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:15

Buntàta Amh (19)

Buntàta Amh (19)
20:20

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Na Ceiltich

Na Ceiltich
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
21:30

Speaking Our Language (S1E6)

Speaking Our Language (S1E6)
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

An Là

An Là
22:30

DIY le Donnie (S4E2)

DIY le Donnie (S4E2)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Port

Port
00:30

Crowdie and Cream (2)

Crowdie and Cream (2)
01:30

Air An Rathad (S8E8)

Air An Rathad (S8E8)
Martes 23/7
19:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
19:20

Bruno

Bruno
19:25

Shane an Chef

Shane an Chef
19:35

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:40

Bing

Bing
19:50

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:50

Buntàta Amh (15)

Buntàta Amh (15)
20:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)
21:00

Na Drobhairean (4)

Na Drobhairean (4)
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
21:30

Speaking Our Language (S1E7)

Speaking Our Language (S1E7)
21:55

Binneas - Na Trads (S4E5)

Binneas - Na Trads (S4E5)
22:00

An Là

An Là
22:30

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)
23:00

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire
00:00

Trusadh

Trusadh
01:00

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
01:30

Alleluia! (S1E10)

Alleluia! (S1E10)
Miércoles 24/7
19:00

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
19:25

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:30

Igam Ogam

Igam Ogam
19:40

Na Floogals

Na Floogals
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
20:25

Buntàta Amh (16)

Buntàta Amh (16)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Na Ceiltich

Na Ceiltich
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
21:30

Speaking Our Language (S1E6)

Speaking Our Language (S1E6)
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

An Là

An Là
22:30

Turas a' Bhradain (S4E5)

Turas a' Bhradain (S4E5)
23:00

Crowdie and Cream (3)

Crowdie and Cream (3)
00:00

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)
00:30

Port

Port
01:00

A' Ghaidhealtachd/Highlands (4)

A' Ghaidhealtachd/Highlands (4)
Jueves 25/7
19:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
19:23

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:25

Shane an Chef

Shane an Chef
19:35

Bruno

Bruno
19:40

Bing

Bing
19:50

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:25

Buntàta Amh (18)

Buntàta Amh (18)
20:30

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)
21:00

Na Drobhairean (4)

Na Drobhairean (4)
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
21:30

Speaking Our Language (S1E7)

Speaking Our Language (S1E7)
21:55

Binneas - Na Trads (S4E5)

Binneas - Na Trads (S4E5)
22:00

An Là

An Là
22:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)
23:00

Air An Rathad

Air An Rathad
00:00

FUNC (S1E1)

FUNC (S1E1)
00:30

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)
01:20

Eadar Chluich

Eadar Chluich
01:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
01:30

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)
Viernes 26/7
19:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:10

Peataichean/Pets (S1E6)

Peataichean/Pets (S1E6)
19:15

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:20

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
19:25

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
19:40

Igam Ogam

Igam Ogam
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)
20:15

Buntàta Amh (2)

Buntàta Amh (2)
20:20

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:35

Machair (S7E3)

Machair (S7E3)
21:00

An Là

An Là
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Prosbaig (S1E11)

Prosbaig (S1E11)
22:00

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
22:30

DIY le Donnie (S4E2)

DIY le Donnie (S4E2)
23:00

TRNSMT

TRNSMT
01:00

Black Lake (S2E4)

Black Lake (S2E4)
01:45

Belladrum

Belladrum
Esta semana BBC Alba emite Peataichean/Pets, Fitheach, Buntàta Amh, Sgeul Slàinte, Farpaisean Chon-Chaorach, Prosbaig, Machair, Vets, Opry an Iúir, An Rud As Fhearr Leam, Alleluia!, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Turas a' Bhradain, Black Lake, Donnie Murdo/Danger Mouse, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Speaking Our Language, DIY le Donnie, Crowdie and Cream, Air An Rathad, Na Drobhairean, Binneas - Na Trads, Kerry 's Kirsty, Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves, A' Ghaidhealtachd/Highlands, FUNC, Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School

BBC Alba hoy
BBC Alba esta noche