El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano

El reloj de 2 Millones de Cristiano
Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi

Isabel Pantoja demanda a un paparazzi
El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén

El elemento prohibido en la boda de Belén
Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante

Poty se sincera al fin sobre Bustamante
¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

¿Y Dónde está Letizia?

BBC Alba guía tv de 18/1 2019 a 26/1 2019

Sábado 19/1
17:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
17:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:33

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
17:35

Zack & Quack

Zack & Quack
17:45

Zack & Quack

Zack & Quack
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E18)

An Rud As Fhearr Leam (S5E18)
18:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
18:45

An Là

An Là
19:00

As An Eilean (From the Island)

As An Eilean (From the Island)
20:35

Fianais (S1E3)

Fianais (S1E3)
21:05

Machair (S5E2)

Machair (S5E2)
21:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E2)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E2)
22:00

Port (S4E1)

Port (S4E1)
23:00

Piping Live (1)

Piping Live (1)
23:30

Nochd (S2E1)

Nochd (S2E1)
00:00

Steelmen

Steelmen
01:00

Niteworks: Obair Oidhche

Niteworks: Obair Oidhche
02:00

Alba Today

Alba Today
Domingo 20/1
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:15

Na Floogals

Na Floogals
17:30

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
17:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
17:40

Lon le Linda

Lon le Linda
18:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
18:25

Suil Air... (S1E18)

Suil Air... (S1E18)
18:30

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E18)

An Rud As Fhearr Leam (S5E18)
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:15

An Là

An Là
19:30

Seachd Là

Seachd Là
20:30

Alleluia! (S4E2)

Alleluia! (S4E2)
21:00

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E3)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E3)
21:30

Leugh Mi/Book Show (S5E3)

Leugh Mi/Book Show (S5E3)
22:00

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E2)

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E2)
22:45

Sgeul Slàinte (2)

Sgeul Slàinte (2)
23:00

Port (S4E1)

Port (S4E1)
00:00

An Klondike/Dominion Creek (S2E2)

An Klondike/Dominion Creek (S2E2)
00:55

Belladrum (21)

Belladrum (21)
01:00

Alba Today

Alba Today
Lunes 21/1
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:20

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:25

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:40

Lon le Linda

Lon le Linda
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:25

Suil Air... (S1E19)

Suil Air... (S1E19)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
20:30

Speaking Our Language (S2E17)

Speaking Our Language (S2E17)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)
21:00

An Là

An Là
21:30

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)
22:00

Trusadh

Trusadh
23:00

TradFest (S1E3)

TradFest (S1E3)
23:30

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E2)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E2)
00:30

Nochd (S2E1)

Nochd (S2E1)
01:00

Alba Today

Alba Today
Martes 22/1
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:20

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:25

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:50

Suil Air... (S1E19)

Suil Air... (S1E19)
20:00

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)
20:30

Speaking Our Language (S2E18)

Speaking Our Language (S2E18)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)
21:00

An Là

An Là
21:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)
22:00

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E3)

Scotstar: Teasairginn Eiginneach (S2E3)
22:45

Sgeul Slàinte (3)

Sgeul Slàinte (3)
23:00

Mach a Seo! (S2E4)

Mach a Seo! (S2E4)
23:30

Trusadh

Trusadh
00:30

Alleluia! (S4E2)

Alleluia! (S4E2)
01:00

Alba Today

Alba Today
Miércoles 23/1
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Lon le Linda

Lon le Linda
18:30

Na Floogals

Na Floogals
18:45

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Eileanan Fraoich

Eileanan Fraoich
20:30

Speaking Our Language (S2E17)

Speaking Our Language (S2E17)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (24)
21:00

An Là

An Là
21:30

Leugh Mi/Book Show (S5E4)

Leugh Mi/Book Show (S5E4)
22:00

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E3)
23:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
01:00

Alba Today

Alba Today
Jueves 24/1
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:20

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:50

Bruno

Bruno
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:50

Suil Air... (S1E19)

Suil Air... (S1E19)
20:00

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (3)
20:30

Speaking Our Language (S2E18)

Speaking Our Language (S2E18)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)
21:00

An Là

An Là
21:30

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)

Bus Ghlaschu/Glasgow Bus (S1E4)
22:00

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)

Air a' Chanàl/Scotland's Canals (S1E2)
23:00

Nochd (S2E2)

Nochd (S2E2)
23:30

Rita Hayworth

Rita Hayworth
00:25

Belladrum (19)

Belladrum (19)
00:30

Mach a Seo! (S2E4)

Mach a Seo! (S2E4)
01:00

Alba Today

Alba Today
Viernes 25/1
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:35

Bruno

Bruno
18:40

Lon le Linda

Lon le Linda
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
19:20

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:35

Machair (S5E3)

Machair (S5E3)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
20:30

Fianais (S1E3)

Fianais (S1E3)
21:00

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E8)
21:30

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (25)
21:35

Breabach Travelling Folk

Breabach Travelling Folk
22:00

Third Lanark

Third Lanark
23:00

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)

An Klondike/Dominion Creek (S2E3)
23:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:00

Nochd (S2E2)

Nochd (S2E2)
00:25

Piping Live (1)

Piping Live (1)
00:55

Alba Today

Alba Today
Sábado 26/1
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
17:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:33

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
17:35

Zack & Quack

Zack & Quack
17:45

Zack & Quack

Zack & Quack
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:20

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)

An Rud As Fhearr Leam (S5E19)
18:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
18:45

An Là

An Là
19:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
21:00

Machair (S5E3)

Machair (S5E3)
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E3)
22:00

Port (S4E2)

Port (S4E2)
23:00

Piping Live (2)

Piping Live (2)
23:30

Nochd (S2E3)

Nochd (S2E3)
00:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
Esta semana BBC Alba emite An Rud As Fhearr Leam, Fianais, Machair, Vets, Port, Piping Live, Nochd, Suil Air..., Alleluia!, Bus Ghlaschu/Glasgow Bus, Leugh Mi/Book Show, Scotstar, Sgeul Slàinte, An Klondike/Dominion Creek, Belladrum, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Puirt-adhair/Highland Airports, TradFest, Farpaisean Chon-Chaorach, O Mo Dhuthaich/From Uist with Love, Mach a Seo!, Air a' Chanàl/Scotland's Canals

BBC Alba hoy
BBC Alba esta noche